Kino Atlas

V. Silvestrov

В.Сильвестров / V.Silvestrov
Ukrajina / 2020 / 143 min.
Jazyk: UKR / Titulky: EN
Režie: Serhyi Bukovsky
English friendly
Ne14. 5.  18:00
Velký sál
 Kč
Koupit

Dokumentární film věnovaný významnému ukrajinskému skladateli Valentynu Silvestrovovi. Pozorujeme zpověď a hlavně příběh velkého talentu na pozadí nejistých časů.

Skladatel Arvo Pärt: "Pokud bych měl zmínit jednoho současného skladatele, bude jím bez debaty Silvestrov. Jedná se rozhodně o nejpozoruhodnějšího skladatele současnosti, i když jeho dílo lidé plně docení asi až v budoucnu."

Úvod: Lukáš Jirsa a speciální host ukrajinský filozof Konstantin Sigov.

Konstantin Sigov je profesorem na Kyjevsko-mohyljanské akademii a ředitelem kyjevského nakladatelství Duch i litera. Promoval roku 1990 na Skovorodově filosofickém institutu Ukrajinské akademie věd prací „Hra jako problém filosofické antropologie“, v roce 1991 působil na pařížské Collège de France, v letech 1992–1995 vyučoval na École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ještě během svého pobytu v Paříži se roku 1992 zasloužil o vznik ukrajinsko-francouzského pracoviště na univerzitě v Kyjevě pod názvem Centrum evropského bádání v oblasti společenských věd, které od té doby vede. Téhož roku založil také nakladatelství Duch i litera, jež svou produkcí pokrývá široké spektrum humanitních a společenských oborů (literatura, filosofie, náboženství, politologie, historie).


Film i úvod proběhnou v ukrajinštině a angličtině.

Vstupné: 119 Kč


Стрічка складається з трьох частин, кожна з яких присвячена окремому періоду творчості композитора Валентина Сильвестрова. Режисер Сергій Буковський фільмує його під час репетицій та особистого спілкування, транслюючи авторський погляд на героя у всій його емоційній глибині. Це фільм-споглядання і сповідь видатного українського композитора на тлі контроверсійної епохи.

Вступ: Лукаш Їрса та спеціальний гість, український філософ Костянтин Сігов.
Фільм та вступ буде українською та англійською мовами.

Костянтин Сігов — професор Києво-Могилянської академії, директор київського видавництва «Дуч і літера». Закінчив у 1990 році Філософський інститут імені Сковороди АН УРСР із дисертацією «Гра як проблема філософської антропології», у 1991 році працював у Collège de France у Парижі, у 1992-1995 роках викладав у École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Під час свого перебування в Парижі, у 1992 р., він сприяв створенню українсько-французького робочого місця в Київському університеті під назвою Центр європейських досліджень у галузі соціальних наук, який відтоді очолює. Того ж року він також заснував видавництво «Дуч і літера», продукція якого охоплює широкий спектр гуманітарних та соціальних сфер (література, філософія, релігія, політологія, історія).
(перекладено через Google translate, ми приносимо вибачення за будь-які неточності)

плата за вхід: 119 CZK

Kompletní program